Ημερήσιο αρχείο: 1 Ιουνίου, 2022

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022

Έγγραφο 65638 /Α5/31-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε...

Πρόσκληση εκπαιδευτικώνΑ’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΙΘ (2022-2023)

Έγγραφο 65155/A1/31-5-2022 (ΑΔΑ: 61Β346ΜΤΛΗ-ΑΙΙ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που...

Μετάβαση στο περιεχόμενο