Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2022-2023

Έγγραφο 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που...