Επιμορφωτικό σεμινάριο: “Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Η αρμοδιότητα του σχολείου και οι προβλεπόμενες ενέργειες.”

Έγγραφο 4007/14-06-2022 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 3873/06-06-2022 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του επιμορφωτικού...