Ημερήσιο αρχείο: 27 Ιουνίου, 2022

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ

Καλούνται μόνο oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός...

Διευκόλυνση στην υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

Έγγραφο 76132 /Ε2/21-6-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε...

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών και για απόσπαση εκπαιδευτικών-Σ.Ε.Π. Ηρακλείου

Έγγραφο 78180 /Η2/24-06-22 (ΑΔΑ: Ω3ΟΗ46ΜΤΛΗ-0ΦΑ) του ΥΠΑΙΘ Έγγραφο 78177/Η2/24-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΔΛ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ) του ΥΠΑΙΘ Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους...

Συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 37049 οικ. Φ.300.1/15-06-2022 Συμπληρωματική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: ΩΣ1Α46ΝΠΙΘ-ΟΨ5). Η με αριθμ. πρωτ....

Μετάβαση στο περιεχόμενο