Ημερήσιο αρχείο: 30 Ιουνίου, 2022

Τροποποίηση απόφασης εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης σε Γυμνάσια – Λύκεια

Σε Φ.Ε.Κ. δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23

Έγγραφο 79973/Ε2/29-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπογράφηκε  από την Υπουργό Παιδείας Κεραμέως Ν. αποσπάσεις  εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση...

Πρόσκληση για Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε. Αττικής

Έγγραφο 11625/28-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ6Λ46ΜΤΛΗ-86Π) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής  καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών),...

Αποφάσεις Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας

Απόφαση 3417/09-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΕ346ΜΤΛΗ-26Ξ) της ΔΔΕ Λακωνίας: Απόφαση οργανικής τοποθέτησης, (βελτίωση θέσης), εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης σε κενές οργανικές θέσεις Απόφαση...

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης από το σχολικό έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία

Έγγραφο 79893/Θ2/29-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ2Η346ΜΤΛΗ-2Μ8) του ΥΠΑΙΘ O Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων προκηρύσσει  διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά...

Μετάβαση στο περιεχόμενο