Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών και για απόσπαση εκπαιδευτικών-Σ.Ε.Π. Ηρακλείου

Έγγραφο 78180 /Η2/24-06-22 (ΑΔΑ: Ω3ΟΗ46ΜΤΛΗ-0ΦΑ) του ΥΠΑΙΘ
Έγγραφο 78177/Η2/24-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΔΛ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ) του ΥΠΑΙΘ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 Μουσικών και ΠΕ86 Πληροφορικής, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2022-2023 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αριθ. Φ.Δ2/407/14-4-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης, ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
  2. Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, για το ελληνόφωνο τμήμα.
  3. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
  4. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).
  5. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο).

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  1. Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, Ηθικής, διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως L3/4 και Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της κατηγορίας Ι.
  2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα, με άριστη γνώση της Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.
  3. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
  4. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ04 Φυσικών, για το ελληνόφωνο τμήμα.
  5. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, με άριστη γνώση Αγγλικής για διδασκαλία και στα δύο γλωσσικά τμήματα.

 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 24-6-2022 έως και 1-7-2022 και ώρα 15:00.

 

Δείτε τα έγγραφα:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο