Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2022-2023

Έγγραφο Δ3/Α/Φ.41/ΥΧ.1431/2632/29-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ω0046ΜΤΛΗ-ΦΝΤ) του ΥΠΑΙΘ

Υπογράφηκε από την Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές  Υπηρεσίες) , μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Δείτε το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο