Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2022

Επιμορφωτικό σεμινάριο: “Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Η αρμοδιότητα του σχολείου και οι προβλεπόμενες ενέργειες.”

Έγγραφο 4007/14-06-2022 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 3873/06-06-2022 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του επιμορφωτικού...

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και...

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2022-2023

Έγγραφο 67856/Ε4/02-06-2022 (ΑΔΑ: 63Σ446ΜΤΛΗ-ΗΕΤ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση για θέσεις Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.

Έγγραφο 61959/26-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΕΗ46ΜΤΛΗ-Μ40) του ΥΠΑΙΘ ΑΝΑΚΟΙΝΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: Ρ7ΑΟ46ΜΤΛΗ-ΥΤ0 Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας ...

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022

Έγγραφο 65638 /Α5/31-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε...

Πρόσκληση εκπαιδευτικώνΑ’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΙΘ (2022-2023)

Έγγραφο 65155/A1/31-5-2022 (ΑΔΑ: 61Β346ΜΤΛΗ-ΑΙΙ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που...

Μετάβαση στο περιεχόμενο