Ανακοίνωσης του ΙΕΠ για τη Δ’ φάση της Πράξης “Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Έγγραφο 82537/Ε3/05-07-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναρτάται ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο της Δ’ φάσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης, μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Επιστημονικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών/τριών με αναπηρία, καθώς και σε γονείς μαθητών /τριών με αναπηρία.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Ανακοίνωσης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  1.  Οι εγγραφές για τη Δ’ φάση πραγματοποιούνται από Δευτέρα 04-07-2022 και ώρα 13:00, έως και Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 13:00.
  2. Η Δ’ φάση της εν λόγω επιμόρφωσης θα διαρκέσει από 26-09-2022 έως 13-11-2022.
  3. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στην Δ’ φάση επιμόρφωσης δεν απαιτείται να έχετε παρακολουθήσει κάποια από τις προηγούμενες (Α’,Β’,Γ’) φάσεις επιμόρφωσης.
  4. Η επιμόρφωση αυτή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
  5. Οι διαδικασίες εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων της πλατφόρμας ΙΕΡΧ και εισόδου στην πλατφόρμα για παρακολούθηση των μαθημάτων, αναλυτικές πληροφορίες για την ομάδα στόχου, τα διαθέσιμα μαθήματα, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης των μαθημάτων, αλλά και οι προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης παρακολούθησης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο κείμενο της Ανακοίνωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις και διευκρινιστικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ( http://www.iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top ), της Πράξης
    ( http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ ) και της iepx.iep.edu.gr ( https://iepx.iep.edu.gr/ )

 

Δείτε την ανακοίνωση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο