Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες

Έγγραφο 66785/Δ5/01-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου, σχολικού έτους 2021-
2022, καθώς και των σχολικών αγώνων της 19ης Παγκόσμιας Γυμνασιάδας (Νορμανδία Γαλλίας, 14-22
Μαΐου 2022) και έχοντας υπόψη την περιπτ. δ της παραγρ. 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), η
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους τελειόφοιτους (Γ’
Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά, Γενικά και Επαγγελματικά
Λύκεια, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους ή/και
Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον
ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

  1. αίτηση Βεβαίωσης Νίκης (επισυνάπτεται)
  2. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
  3. αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της
    οικείας σχολικής μονάδας.

Διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr από την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει αντίγραφο αυτής
στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

Αναφορικά με τους μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα
της Πετοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία 18-28 Ιουνίου 2022, σε περίπτωση διάκρισής τους,
δύνανται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

Πηγή:  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο