Μήνυμα Υπουργού για νέα χρονιά 2022-2023

Έγγραφο 109833/ΓΔ4/12-09-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για τη νέα σχολική χρονιά...