Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

109153/Κ5/12-09-2022 (Φ.Ε.Κ. 4771/Β’/2022) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης...