Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας: Από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Έγγραφο 105377/Ε2/31-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε:
Α.  Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 και 97080/Ε2/2-8-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
Β1. Τροποποιούμε κατά προτεραιότητα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών
Β2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών
Γ.  Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο
Δ.  Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο
 Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς (νεοδιόριστους 2021 & 2022) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)

 

Δείτε το έγγραφο με τα ονόματα:

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο