Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών

Υπ’ αριθμ 125332/Δ2/12-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD (ΚΕΣ) υλοποιεί για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών» (Μέρος I και Μέρος II). Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές/-ήτριες Γυμνασίου και Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΣ: https://el.greece.chs.harvard.edu/digital-library-program. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ματίνα Γκόγκα, Μάνατζερ Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων του ΚΕΣ, στα τηλ.: 27520-47030, 27520-47040.
Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των μαθητών/-τριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Επισυνάπτεται αρχείο με την περιγραφή του προγράμματος.

 

Συνημμένα αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο