Οδηγίες Αναπληρωτών – Φάση Β’

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες από τη Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 (από 8:00 έως 13:00).

 

Για την σύναψη ψηφιακής σύμβασης:

Για την σύναψη της ψηφιακής σύμβασης,  η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίες στο Myschool γίνεται από τον Διευθυντή/ντρια και στη συνέχεια ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης.  Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet  να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση.  Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών:

Οι Διευθυντές θα στείλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας στο email misthodosia@dide.lak.sch.gr ΜΟΝΟ το Έντυπο Στοιχείων Υπαλλήλου (σε μορφή pdf).   Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών θα γίνει στην σχολική μονάδα πρόσληψης και στη συνέχεια,  ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας θα διαβιβάσει μέσω ταχυδρομείου όλα τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας.

 

Έντυπα Αναπληρωτών:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο