Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2022

Πρόσληψη 618 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση

Δελτίο τύπου (28-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται...

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων...

Γυμνάσιο Νεάπολης – Βουλή των Ελλήνων (Αθήνα)

Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ θα πραγματοποιήσει μαθητική εκδρομή στη Βουλή των Ελλήνων (ΑΘΗΝΑ) στις 10 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη. Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει...

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136828/Α5/03-11-2022 Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ 145644/Α5/23-11-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΚΓΦ46ΜΤΛΗ-Β46) του ΥΠΑΙΘ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136828/Α5/03-11-2022 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων...

3o Γενικό Λύκειο Σπάρτης – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το 3ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη από Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου έως και...

Ανακοίνωση Μορίων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 2022-2023

Παρακαλούμε όπως ελέγξτε τους πίνακες μοριοδότησης που έχουν αναρτηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα e-Data. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση...

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπ΄αριθμ 143616/Ε3/18-11-2022 απόφαση (ΦΕΚ 5939/Β/21-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1: Υπόχρεοι εισαγωγικής επιμόρφωσης Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:...

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-2023

Αναρτώνται Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν...

Μετάβαση στο περιεχόμενο