Ημερήσιο αρχείο: 1 Νοεμβρίου, 2022

Γενικό Λύκειο Σκάλας – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Λύκειο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα 5η Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 9η 2022....

Προσλήψεις 2.253 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:...

Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 7787/31-10-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΙΓΨ46ΜΤΛΗ-ΚΘΙ) της ΠΔΕ Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Συγκροτούμε τα...

Μετάβαση στο περιεχόμενο