Ημερήσιο αρχείο: 17 Νοεμβρίου, 2022

Ξεκινάει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 1/42140/Δ2/16-11-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ) του ΥΠΑΙΘ Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδώσουν τους...

Erasmus+ TCA, Πάφος 2022

Δραστηριότητα Κατάρτισης και Συνεργασίας – TCA στην Πάφο της Κύπρου, με συμμετοχή του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας...

Μετάβαση στο περιεχόμενο