Τοποθετήσεις Aναπληρωτών και ΕΕΠ-ΕΒΠ, στην Ειδική Αγωγή (23-11-2022)

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 σε μια από...