Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2022-2023

Αναρτώνται Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν

  1. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Λακωνίας μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. καταθέτοντας την απαιτούμενη δήλωση τοποθέτησης
  2. Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε.

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

Η εγκύκλιος:

 

Έντυπα και Οδηγίες:

Α. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Β. Έγγραφα προς συμπλήρωση 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο