Ανακοίνωση Μορίων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή 2022-2023

Παρακαλούμε όπως ελέγξτε τους πίνακες μοριοδότησης που έχουν αναρτηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα e-Data. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Διεύθυνση ηλεκτρονικά συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ημερομηνίες υποβολής ένστασης από 21 Νοεμβρίου 2022 έως και 25 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων 126437/Ε2/14-10-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

e-mail: mail@dide.lak.sch.gr

 

Οι πίνακες:

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο