Πρόσκληση για Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών για την Επιμόρφωση στην Παιγνιώδη Μάθηση των Εκπαιδευτικών

Υπ’ αριθμ 7770/31-10-2022 έγγραφο της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών για την Επιμόρφωση στην Παιγνιώδη Μάθηση των Εκπαιδευτικών της Δραστηριότητας Gamified Introduction to Gamification με κωδικό 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330 στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (ΠΔΕ) προτίθεται να υλοποιήσει τον Νοέμβριο του 2022 στην Τρίπολη Αρκαδίας πενθήμερο σεμινάριο, με στόχο τη δημιουργία ομάδας 15 επιμορφωτών και επιμορφωτριών για την υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Παιγνιώδη Μάθηση, τον Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα πρόσκληση.

Έχοντας υπόψη:

  • Την εγκεκριμένη πρόταση:
    Gamified Introduction to Gamification(GIG) 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330
  • Τη σύμβαση επιχορήγησης υπ΄ αριθμό: 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330

απευθύνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πενθήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών στην παιγνιώδη μάθηση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που προβλέπεται στα πακέτα εργασίας «WP4 – Training of 15 teachers to become trainers about GBL» και «WP5 – Train 50+ teachers»

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο