Γενικό Λύκειο Γερακίου – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Λύκειο Γερακίου προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Γερακίου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της πενθήμερης μαθητικής εκδρομής.

Καταληκτική ημερομηνία των κλειστών προσφορών είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 11:30 π.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το Μουσικό Σχολείου Σπάρτης. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το άνοιγμα κι αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:15 μ.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Γερακίου.

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο