Γενικό Λύκειο Μολάων – Σχολικός Περίπατος Γύθειο

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει προγραμματιζόμενο σχολικό περίπατο στο Γύθειο την Τετάρτη  30 Νοεμβρίου 2022.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Μολάων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη του σχολικού περιπάτου.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την  Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας.  Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γενικού Λυκείου Μολάων την Τρίτη, 22η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.

 

Δείτε την προκήρυξη:

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο