Γενικό Λύκειο Μολάων – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Μολάων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την προγραμματιζόμενη πενθήμερη μαθητική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την  Πέμπτη 10η  Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές μέσω email. Οι κλειστές προσφορές θα ανοίξουν την ίδια ημέρα, Πέμπτη 10η Νοεμβρίου 2022, ώρα 13:15 στο γραφείο του διευθυντή του ΓΕΛ Μολάων.

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο