Γενικό Λύκειο Μονεμβασίας – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Λύκειο Μονεμβασίας προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Μονεμβασίας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της πενθήμερης μαθητικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την  Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:15 μ.μ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, ώρα 12:30 μ.μ. στο Γραφείο του σχολείου.

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο