Γενικό Λύκειο Σκάλας – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Γενικό Λύκειο Σκάλας προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα 5η Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 9η 2022.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Σκάλας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την προγραμματιζόμενη πενθήμερη μαθητική εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 10:00 π.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το άνοιγμα κι αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 12:00.

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο