Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης  προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα 5η Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 9η 2022.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της πενθήμερης μαθητικής εκδρομής.

Καταληκτική ημερομηνία των κλειστών προσφορών είναι η Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 12:00 π.μ. μόνο μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το Μουσικό Σχολείου Σπάρτης. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το άνοιγμα κι αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 11η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00.

 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο