Τοποθετήσεις Aναπληρωτών και ΕΕΠ-ΕΒΠ, στην Ειδική Αγωγή (23-11-2022)

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

Δείτε τον πίνακα:

 

Α. Γενικές Οδηγίες

Β. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Γ. Έγγραφα προς συμπλήρωση 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο