Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136828/Α5/03-11-2022 Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ 145644/Α5/23-11-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΚΓΦ46ΜΤΛΗ-Β46) του ΥΠΑΙΘ

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136828/Α5/03-11-2022 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β» ».

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε τροποποιούμε την υπό στοιχεία 136828/Α5/03-11-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β» ως προς τον ορισμό του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και την έδρα αυτού για τις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Δείτε το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο