Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2022

Τροποποίηση την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή των Θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ 242 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/28 -12 -2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων τροποποιεί...

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 152398/08-12-2022 Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ 1608281/Κ3/28-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελτικών Λυκείων Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση...

Πρόσληψη 377 αναπληρωτών για το 2022-2023 βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών

Ανακοίνωση 21-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως...

«Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 9276/13-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΞΝΠ46ΜΤΛΗ-Ι5Ζ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Ορίζουμε...

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας

Υπ’ αριθμ 9274/13-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Σ3Β46ΜΤΛΗ-2Τ8) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Ορίζουμε...

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπ’ αριθμ 154852/Ε4/14-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 154796/Ε1/14-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ)  του Υπουργείου Παιδείας Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και...

Τοπικός Προκριματικός Διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Τοπικός Προκριματικός Διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών (European Olympiad of Experimental Science –  EOES_2023) O τοπικός προκριματικός...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη μαθητική εκδρομή στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ του ΓΕΛ Νεάπολης

Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και...

Μετάβαση στο περιεχόμενο