Η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Υπ’ αριθμ Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 6141/Β/03-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως...