Ημερήσιο αρχείο: 9 Δεκεμβρίου, 2022

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ του ΓΕΛ Σκάλας (Β’ Τάξη)

Το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ θα πραγματοποιήσει μονοήμερη μαθητική εκδρομή των μαθητών της Β΄ τάξης στην ΑΘΗΝΑ (Ευγενίδιο Ίδρυμα) την Παρασκευή...

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ του ΓΕΛ Σκάλας (Α’ Τάξη)

Το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ θα πραγματοποιήσει μονοήμερη μαθητική εκδρομή των μαθητών της Α΄ τάξης στην ΑΘΗΝΑ (μουσείο Ακρόπολης) την Δευτέρα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθητική εκδρομή στο Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο Αθήνας, ΑΘΗΝΑ του Γυμνασίου Σκάλας

Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ θα πραγματοποιήσει μαθητική εκδρομή στο Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο Αθήνας, ΑΘΗΝΑ την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022 Ως...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή Θέσεων Διευθυντών/τριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ 194 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/08-12 -2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί τους...

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης/ λοχείας/ανατροφής τέκνου ή επαπειλούμενης εγκυμοσύνης

Υπ’ αριθμ 152277/Ε3/08 -12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Στη συνέχεια της κοινοποίησης της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022, Β’ 5939 Υ.Α., δεχθήκαμε τηλεφωνήματα...

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Υπ’ αριθμ 152398/8-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) του Υπουργείου Παιδείας Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή είκοσι...

Μετάβαση στο περιεχόμενο