Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.-Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών που είναι σε άδεια κύησης/ λοχείας/ανατροφής τέκνου ή επαπειλούμενης εγκυμοσύνης

Υπ’ αριθμ 152277/Ε3/08 -12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Στη συνέχεια της κοινοποίησης της αριθμ. 143616/Ε3/18-11-2022, Β’ 5939 Υ.Α., δεχθήκαμε τηλεφωνήματα ως προς το κατά πόσον εκπαιδευτικοί που είναι σε άδεια κύησης/λοχείας/ ανατροφής τέκνου ή και επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, μπορούν/υποχρεούνται να λάβουν μέρος στο επικείμενο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. & μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Ύστερα από ενδελεχή εξέταση του θέματος, σας γνωστοποιούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σε
άδεια κύησης/λοχείας/ανατροφής τέκνου, αλλά και όσες είναι σε άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης (και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού) μπορούν, προαιρετικά, να λάβουν μέρος στο εν λόγω πρόγραμμα, χωρίς να διακοπεί η άδεια και χωρίς οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω το αριθμ. 151420/Ε3/07-12-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας ανακαλείται

 

Δείτε το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο