Πρόσκληση του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Αναρτάται πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε., στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση από τη Δευτέρα 12-12-2022 ώρα 13:00 έως και Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 13:00 και σε ό,τι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπ/κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν επιμορφωθεί στα Νέα Προγράμματα Σπουδών κατά τη φάση της Πιλοτικής Εφαρμογής (Α’ φάση) το σχολικό έτος 2021-2022 δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση επιμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2131335564 (για τεχνικά θέματα) και 2131335557 και 2131335556 (για διαδικαστικά θέματα).

 

Δείτε όλα τα συνημμένα έγγραφα:

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο