«Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 9276/13-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΞΝΠ46ΜΤΛΗ-Ι5Ζ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου ως εξής:

2. Διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε
συνδυασμός, (επί συνόλου έγκυρων ψηφοδελτίων: 1791) οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 • Δ.Α.Κ.Ε./Δ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, μία έδρα.
 • ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μία έδρα.

3. Εκλέγονται και διορίζονται οι εξής:

 • ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε./Δ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου, του συνδυασμού ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
  • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε./Δ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου, του συνδυασμού ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΔ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Δείτε την απόφαση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο