Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας

Υπ’ αριθμ 9274/13-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Σ3Β46ΜΤΛΗ-2Τ8) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας ως εξής:

2. Διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός, (επί συνόλου έγκυρων ψηφοδελτίων: 312) οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 • ΔΑΚΕ, δύο έδρες.

3. Εκλέγονται και διορίζονται οι εξής:

 • ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  • ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου, του συνδυασμού ΔΑΚΕ
  • ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Φωτίου, του συνδυασμού ΔΑΚΕ
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
  • ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευστρατίου, του συνδυασμού ΔΑΚΕ
  • ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστρατίου, του συνδυασμού ΔΑΚΕ

 

Δείτε την απόφαση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο