Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη μαθητική εκδρομή στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ του ΓΕΛ Νεάπολης

Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης προτίθεται να πραγματοποιήσει πενθήμερη μαθητική εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη από Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Νεάπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της πενθήμερης μαθητικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.30 μμ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο