Ανακοινοποίηση Προκήρυξης – Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας

Υπ' αριθμ Φ.1.2/7174/08-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΑΦΙ46ΜΤΛΗ-Η19) της ΔΔΕ Λακωνίας

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω σαράντα (40) θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, Εργαστηριακού Κέντρου και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) αρμοδιότητας της ΔΔΕ Λακωνίας και καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00:00.

 

Παρακαλούμε για την αποφυγή λαθών/παραλείψεων κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής σας, να διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη και σχετική νομοθεσία που αναφέρεται σε αυτήν, με έμφαση:

  • Στον Ν.4823/2021
  • Στη σχετική Υ.Α. (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022)
  • Στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αρ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022
  • Στις οδηγίες του συστήματος Schooldirectors
  • Στις συχνές ερωτήσεις, που ακολουθούν.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • Για διοικητικά θέματα 2731363473
  • Για τεχνικά θέματα 2731363467, 2731363468

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο