«Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης

Υπ’ αριθμ Φ1/580/Δ2/03-01-2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019...