Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσληψη 52 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Υπ’ αριθμ 1289/Ε4/09-01-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 69ΨΓ46ΜΤΛΗ-5ΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Πρόσληψη 52 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών...

Πρόσληψη 140 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση

Υπ’ αριθμ 1336/Ε1/09-01-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΡΨ46ΜΤΛΗ-ΘΤΣ) του Υπουργείο Παιδείας Πρόσληψη 140 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο