Ανακοίνωση – Επιτροπή παραλαβής αθλητικών ειδών και υλικών

Υπ’ αριθμ Φ24/266/19-01-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας Στις 24 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση,...