Ανακοίνωση – Επιτροπή παραλαβής αθλητικών ειδών και υλικών

Υπ’ αριθμ Φ24/266/19-01-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Λακωνίας

Στις 24 Ιανουαρίου 2023,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας , στο Γραφείο της Διευθύντριας στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των κάτωθι Επιτροπών για το σχολικό έτος 2022-2023:

  • Επιτροπή παραλαβής αθλητικών ειδών και υλικών και ορθής εκτέλεσης υπηρεσιών για τις ανάγκες των σχολικών αγώνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί από τη Διευθύντρια  της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας, κ. Λιακοπούλου Ευστρατία, παρουσία 2 ακόμη υπαλλήλων: α) τον κ. Τσαντίλα Μιχαήλ αποσπασμένος εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ84  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας και β) της κ. Αλεξανδράκη Σταυρούλας Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λακωνίας,

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της, συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους τρεις (3), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Δείτε την ανακοίνωση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο