Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λακωνίας

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους: από Τετάρτη 18/1/23 ώρα 08:00 έως και Παρασκευή 20/1/23 ώρα 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, διαδικτυακή πύλη schooldirectors.minedu.gov.gr

 

Δείτε τους πίνακες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο