Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετακίνηση στην Ολλανδία (Πρόγραμμα Erasmus+) του ΓΕΛ Γερακίου

Προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+, με τίτλο «Αστικές και αγροτικές περιοχές – διαφορετικές και συγχρόνως όμοιες: Ανταλλαγή καλών, βιώσιμων πρακτικών και οικοδόμηση οικολογικών δυνατών δεσμών» και κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000068979 του ΓΕΛ Γερακίου

Το Γενικό Λύκειο Γερακίου προτίθεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή ERASMUS+ στην Ολλανδία από Κυριακή 12/03/2023 μέχρι Σάββατο 18/03/2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Γερακίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου τόσο με ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Γερακίου [ Γεράκι Λακωνίας, Τ.Κ. 23055 ] με την ένδειξη «υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Erasmus+» μέχρι την Δευτέρα 06/02/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο