Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάληψης Διήμερης Μαθητικής Εκδρομής στην ΠΑΤΡΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ του ΓΕΛ Νεάπολης

Το Γενικό Λύκειο Νεάπολης προτίθεται να πραγματοποιήσει διήμερη μαθητική εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα-Αγρίνιο από Tετάρτη 29 Μαρτίου έως και Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Νεάπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της διήμερης μαθητικής εκδρομής.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.30 μμ. μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιοχείρως προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα.

 

Δείτε την προκήρυξη:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο