Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην ΠΑΤΡΑ του Γενικού Λυκείου Μολάων

Το Γενικό Λύκειο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β’ Τάξης στην Πάτρα από Πέμπτη 16 Μαρτίου έως Σάββατο 18 Μαρτίου 2023.

Γι’ αυτό το λόγο η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Μολάων προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, την ανάληψη της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ Τάξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των κλειστών προσφορών ορίζουμε την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ιδιόχειρης παράδοσης προς το σχολείο μας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα σταλούν ηλεκτρονικά (πχ με email). Οι κλειστές προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν την ίδια ημέρα, Τετάρτη 1η Μαρτίου 2023, ώρα 13:15 στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Μολάων.

 

Δείτε την προκήρυξη:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο