Τελικοί Πίνακες Μορίων για Βελτίωση Θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης 2022-2023

Σας ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για βελτίωση θέσης ή για οριστική...