Ημερήσιο αρχείο: 16 Φεβρουαρίου, 2023

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ του Γυμνασίου Μολάων

Το Γυμνάσιο Μολάων προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών στην Αθήνα από Πέμπτη 30 Μαρτίου έως Σάββατο 1 Απριλίου 2023. Γι’ αυτό...

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 161463/Η1/29.12.2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΨΜΡ46ΜΤΛΗ-2ΛΘ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν ένα έργο «eTwinning»...

Μετάβαση στο περιεχόμενο