Ανακοίνωση Πινάκων Χορήγησης Μ.Κ. Μόνιμων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τους πίνακες χορήγησης μισθολογικού κλιμάκιου των μόνιμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και των αναπληρωτών όλων των φάσεων της υπηρεσίας μας για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Σημείωση:

  • Η προϋπηρεσία που πραγματοποιήθηκε την διετία 2016-2017 δεν αναγνωρίζεται για χορήγηση Μ.Κ.

 

Δείτε τους πίνακες:

Μετάβαση στο περιεχόμενο